Mire NEM való a coaching? És mire igen?

A coaching a szervezetfejlesztés és vezetői tanácsadás talán legnehezebben megfogható területe. Sajnálatos módon egy olyan tevékenységről van szó, amely mögött hazánkban még nem alakult ki egy jól körülhatárolható, kézzelfogható szakmai háttér és közeg, amely biztosítaná azt, hogy a coaching szolgáltatások egységesen magas színvonalúak és megbízhatóak legyenek. A coaching definiálása és a tanácsadó szakmán belüli helyének meghatározása pedig láthatóan nem könnyű feladat. Már csak azért sem mert egy személyes, egyéni fejlesztő, az önismeret alakítására hagyatkozó módszerről van szó, amely leginkább a hagyományos vezetői- és a pszichológiai tanácsadás, valamint a pszichoterápia közti szűk területre pozicionálható.

Szóval kinek is szól a coaching?

Erre  a kérdésre egyszerű és véleményem szerint kizárólagos választ adhatunk: formális vagy informális vezetőknek, akik változni szeretnének, elakadtak a munka világában és keresik a megoldásokat. A coaching azoknak való, akik saját személyiségfejlődésükben látják a megoldást vezetői problémáikra, valamint vállalják ezért a felelősséget is.

Mire való a coaching?

Körülnézve a piaci kínálaton jogosan merül fel a kérdés hogy van-e értelme egyáltalán life-coachingról és egyéb olyan coaching módszerekről beszélni, amelyek foglalkoznak a kliensek magánéleti szerepeivel, nehézségeivel és más területeket is érintenek a munkahelyi és vezetői működésen kívül. A válaszom az, hogy nincs. Ez ugyanis egy olyan terület, amelyhez egy coaching képzés nem nyújt megfelelő felkészítést, illetőleg az adott coach egyáltalán nem biztos hogy rendelkezik azokkal az egyéni, önismereti tapasztalatokkal, amelyek elengedhetetlenek az ilyen típusú, pszichológiai segítségnyújtáshoz. Ilyen esetekben tökéletes megoldás az, ha a kliens vagy vezető keres inkább egy megfelelő végzettséggel és önismerettel rendelkező pszichológust/pszichoterapeutát aki megbízhatóbban, megfelelő etikai és szakmai alapelvek, illetőleg elméleti és gyakorlati ismeretei alapján tud kézbevenni és irányítani egy ilyen folyamatot.

Pontosan mi is a különbség coach és pszichológus között?

A felelős coach a kliens vezetői, munkaköri, szervezeti működésével foglalkozik és foglalkozhat, mással nem. Hatásköre nem terjed ki az élet más területein jelentkező problémákra. Amennyiben olyan coachal van dolgunk aki ennek az ellenkezőjét állítja, akkor egy olyan emberrel állunk szemben, aki megfelelő szakmai háttér és önismeret híján próbál pszichológusi munkát végezni, amely nagy kockázattal járhat.

A coach tehát az egyénre mindig mint vezetőre koncentrál, és a vezetéshez közvetlenül kapcsolódó működését, fejlődését támogatja. A coach nem feltétlenül kell hogy rendelkezzen olyan önismereti tapasztalatokkal, amelyek egy pszichoterapeuta esetében a szükséges végzettség megszerzésének alapfeltételei (a pszichoterapeuták a képzéseik mellett maguk is több száz órás terápiás folyamatban vesznek részt mint kliensek). Emellett fontos különbség az is, hogy a coaching szakma nem rendelkezik olyan empírikus, tudományos alapokon nyugvó, széleskörű szakmai konszenzusra támaszkodó elméleti és gyakorlati háttérrel, amellyel a pszichológia igen.

Az alapelv tehát a következő: a coaching akkor lehet hatékony megoldás ha vezetői dilemmákkal küzdünk, míg a pszichológiai tanácsadás vagy a pszichoterápia akkor aktuális és szükséges ha magánéleti jellegű kihívásokkal küzdünk. A két helyzet más szakembert kíván, a két tevékenység - a látszólagosan sok hasonlóság ellenére is  - nagyban eltér.

Scroll to Top