Munkamódszerem

Tapasztalataim és az elméleti felkészültségem mellett, tanácsadói munkámban tudatosan használom az orvoslásból származó rendszerszemléletemet is. Személyes erőforrásként támaszkodom a természetemből fakadó megoldáskereső késztetéseimre és az önismereti munkámra.

Csoportos fejlesztéseimet elsősorban a David Kolb által kidolgozott tapasztalati-tanulás elveire, egyéni munkáimat főképpen a coaching módszertan, reflektív, támogató szemléletű megközelítésére építem. 

Meggyőződésem, hogy a szervezeti eredményesség kulcsa a megfelelő vezető, akinek a személyiségéből fakadó adottságai, az érdeklődése, felkészültsége és az egyéni céljai összhangban vannak a szervezet küldetésével. 

Scroll to Top